بایگانی برای دسته "نوحه"

حاج عبدالرضا هلالی شب ۲۳ رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس درهیئت الرضا (ع) برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


میرداماد،پویانفر شب ۲۲ رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس درهیئت ریحانه النبی (س) برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


کربلایی جواد مقدم شب ۲۲ رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس درهیئت بین الحرمین برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


کربلایی حمید علیمی شب ۲۱ رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس در هیئت مکتب الحسین (ع) اصفهان برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


کربلایی حمید علیمی شب های ۱۹ و ۲۰ رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس در هیئت مکتب الحسین (ع)  اصفهان برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


کریمی،میرداماد شب ۲۲ رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس در هیئت رایت العباس (ع) برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


هلالی،بهمنی شب ۲۲ رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس در هیئت الرضا (ع) برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


پناهی،عرب خالقی عصر شهادت امیرالمومنین ۹۴

بدون نظر

این مجلس درهیئت الزهرا (س) برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


حاج عباس طهماسب پور شب ۱۹و21 رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس در هبئت مکتب الزهرا (س) بابل برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


کربلایی حسین عینی فرد شب های ۲۰ و ۲۱ رمضان ۹۴

بدون نظر

این مجلس در مجمع حیدریون زنجان برگزار شده است

1.urfun.ir

دانلود در ادامه مطلب

(بیشتر…)


urfun