پیکرهای مطهر 92 شهید تازه تفحص شده که هفته گذشته از مرز شلمچه وارد کشور شدند، به تهران منتقل شدند و همزمان با سالروز شهادت امام جعفرصادق(ع) کاروان شهدا در تهران تشییع شد.