نوحه های سیدعلی مومنی

 

 

دانلودنوحه(حسین جان.جان حسین…){روضه}

دانلودنوحه(برام تو مهربون تر از بابامی بابامی بابامی…){شور}

دانلودنوحه(هواتوکردم…){شور}

دانلودنوحه(کل خیر من باب الحسین…){شور}

دانلودنوحه(عجب غوغایی کردی حسین…){شور}

دانلودنوحه(قتل الحسین بکربلا عطشانا…){شور}

دانلودنوحه(گودال چقد شلوغه یارب…){شور}

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

urfun