دانلودنوحه حاج مهدی مختاری دربرنامه هفتگی4بهمن93

مهدی مختاری

 

 

دانلودنوحه- حاج مسعود ساور-حاج مهدی مختاری(روضه )

 

دانلودنوحه-  حاج مهدی مختاری-کشتند مادرم را (زمینه)

 

دانلودنوحه-  حاج مهدی مختاری-زهرا اگر نبود خدا

 

دانلودنوحه-  حاج مهدی مختاری-علی یارمه ( شور)

 

دانلودنوحه- حاج مهدی مختاری-دریا دریا بازم (شور)

 

دانلودنوحه- حاج مهدی مختاری-خوش بحالم که دلم شد (شور) بسیار زیبا

 
دانلودنوحه- حاج مهدی مختاری-هر قنوت من یه دنیا ربناست (شور)

 
دانلودنوحه- حاج مهدی مختاری-به غبار ی که ز کویت (شعرخوانی)

 
دانلودنوحه-حسود کور در خواب و خیاله ...(مدح امیرالمومنین) بسیار زیبا

 

 

 

 

دیدگاه خود را به ما بگویید.

urfun