جزوه الکترونیک عمومی ,برق صنعتی وتاسیسات الکتریکی استاد امراله حسینی

 جزوه جامع وکامل الکترونیک استاد حسینی که در چند فصل امده جداگانه برای دانلود گذاشته شده است

1.urfun.ir

برای دانلود جزوه الکترونیک عمومی ,برق صنعتی وتاسیسات الکتریکی به ادامه مطلب مراجعه کنید

 ساختمان نیمه هادی ها

ساختمان دیودها ,کاربرددیودها,انواع دیودها

کاربرد مدار دیودی در الکترونیک

ساختمان ترانزیستور دوقطبی BJT, انواع تغذیه ان

ساختمتن ترانزیستور اثرمیدانFET,روشهای تغذیه ان

کوپلاژ

دیدگاه خود را به ما بگویید.

urfun