این ماجرای میمون های تلگرامی!

ماجرای میمون های تلگرامی!

1.urfun.ir

حتماً شما هم هنگام استفاده از استیکرهای «تلگرام» به شکل میمونی که گوش، چشم و دهان خود را گرفته توجه‌ کرده‌اید.
این سه میمون همه جا به “سه میمون پندگو” معروف اند.

بقیه در ادامه مطلب

این میمون های سمبلیک که نخستین بار در قرن هفده بر درب یکی از معابد مقدس در ژاپن تراشیده شده بودند و نیز از مذهب بودایی تاثیر پذیرفته اند، از آن زمان جزء فرهنگ ژاپنی محسوب گردیده و بر بالای درب بسیاری از معابد در ژاپن حک شده اند.

1.urfun.ir

یکی از این میمون ها که “میزارو” نام دارد (Mizaru)، با دستان خود چشم هایش را، دومی که “کیکازارو” (Kikazaru) نام دارد، گوش هایش را و سومی به نام “ایوازارو” (Iwazaru)، دهانش را گرفته است.

این سه با گرفتن گوش و چشم و دهان یکی از ضرب‌المثل‌های ژاپنی را مجسم می‌کنند: see no evil, hear no evil, speak no evil «بدی‌ها را نبین، بدی‌ها را نشنو و هرگز سخن بد نگو».

در باب آن ها تفاسیر دیگری نیز گفته شده است: همه مشکلات و گرفتاری انسان، از دیدن و شنیدن و گفتن است یا آرامش انسان ها در کمتر ( و یا هرگز ) دیدن، گفتن و شنیدن است.

2.urfun.ir

دیدگاه خود را به ما بگویید.

urfun